شاخص تنوع و پویایی سیاسی در الگوی پیشرفت اسلامی

حفیظ الله مبلغ

الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت

زیر نظر حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد نوروزی

اسلام با وجود این که به لحاظ معرفتی، حقانیت را منحصر در خدا می داند، مسلمانان را به زندگی مسالمت آمیز و توأم با احترام نسبت به پیروان سایر ادیان دعوت می نماید. اسلام به اصل تفاوت و تنوع سلیقه اذعان دارد و اختلاف سلیقه و تنوع برداشت را اساس ترقی و پیشرفت می شمارد. در عین حال، معتقد است تمامی اختلافات در یک نقطه به هم رسیده و به اتحاد و ائتلاف می رسند.

296 صفحه / وزیری


120,000 ریال