رهزنان سعادت

علامه مصباح یزدی

کتاب پیش روی در پی پاسخ این پرسش کلیدی است که چرا مؤمنان با وجود ایمان به خدا و شناخت دستورهای او، در مقام عمل، به مقتضای ایمانشان عمل نمی­کنند. استاد گران مایه، حضرت علامه مصباح یزدی بر اساس آیات و روایات، هوای نفس، دنیازدگی و شیطان را سه مانع مهم التزام به لوازم ایمان معرفی می­کنند. ایشان همچنین پس از بیان این موانع، به تبیین راهکارهای مقابله با آنها می­پردازند.

272 صفحه


قیمت : 2,544,000 ریال 3,180,000 ریال