گفتمان عدالت و پیشرفت در دولت دینی

گفت و گو ها با آیت الله محی الدین حائری شیرازی، آیت الله عباس کعبی، دکتر حسین غفاری

112 صفحه / پالتویی


قیمت : 160,000 ریال 200,000 ریال