زردشت و زردشتیان در قرآن و روایات

سیدمحمد حاجتی شورکی

آیا قرآن و روایات از زردشت و اوستا نام برده اند؟ در منابع اسلامی با چه واژه ‏ای از زردشتیان یاد می شود؟ آیا زردشتیان پیامبر (پیامبران) و کتاب آسمانی داشته اند؟ اسلام و مسلمانان پیامبری زردشت را تأیید می‏ کنند؟ باورهای اعتقادی زردشتیان در منابع اسلامی چه بازتاب هایی داشته است؟ آموزه‏ های فقهی و شرعی آنان در احادیث کدام اند؟ آیا در روایات، به اخلاق و آداب ورسوم زردشتیان اشاره شده است؟ معارف قرآنی و روایی تا چه اندازه با مضامین منابع زردشتی و تاریخی مطابقت دارد؟ پاسخ به تمامی این سؤالات را در متن کتاب خواهید یافت.
این پژوهش کوشیده است به این پرسش های اساسی دربارة دین ایران باستان پاسخ دهد.

398 صفحه / وزیری


قیمت : 2,400,000 ریال 3,000,000 ریال