جوانی فصل شکفتن

علی احمد پناهی

دوره جوانی به دلیل اهمیت و جایگاه ویژه ای که در زندگی دارد، در تعیین سرنوشت و رسیدن به قله های کمال، نقشی مضاعف دارد. دوره جوانی طلوع صبح دل انگیز و موج خروشان دریای نشاط و بالندگی است. جوانی، دوران کار، شور و تصمیم گیری های سرنوشت ساز و اساسی است. اراده جوان بسی باصلابت بوده، هر ناممکنی را ممکـن می سازد. جوان از انجام کارهای پست و کم مایه می پرهیزد و همیشه در پی کارهای بزرگ و خیزش های اساسی و تحول آفرین است.
این کتاب در نه فصل تنظیم و نگارش شده است. این مجموعه در پی کتاب شکفتن سهم توست، که ویژة نوجوانان بود، نگارش یافته و تلاش گردیده است مطالب و مباحث مورد نیاز جوانان با قلمی روان و به گونه ای کاربردی بیان شود. همچنین کوشیده ایم مطالب با تکیه بر مبانی روان شناختی و تربیتی و با استفاده از رهنمودها و آموزه های دینی و سخنان امامان معصوم(ع) با بیانی نو به رشته تحریر درآید. برهمین اساس، سعی شده نیازهای اساسی جوانان از زمینه ویژگی های جوانی، عوامل موفقیت، انتخاب رشته تحصیلی، معیارهای انتخاب شغل، دوستی ها، مسائل معنوی، مسائل فرهنگی و اجتماعی و همسرگزینی، به گونه ای بیان شود که پاسخ گوی نیازهای جوانان عزیز باشد. .

408 صفحه / وزیری


قیمت : 1,440,000 ریال 1,800,000 ریال