سیره عشقبازان

علی کریمیان صیقلانی

در این نوشتار علاوه بر تجزیه و تحلیل انواع عشق، موضوع "مبدا عشق "و "عشق های متعالی "بررسی شده، همچنین مراتب عشق و معشوق از زوایای گوناگون با ذکر شواهدی چند معرفی شده است .

نگارنده در کتاب عشق را با عبارتی از این دست توصیف می کند: "
ندای عشق عامل تصفیه و به سازی روح و روان شده، تصورش بالفعل کننده استعدادهای نهان، و نسیم دل افزایش الهام بخش رضایت و امتنان است .محبت موجب ائتلاف نیازها، چالاکی و جسارت و شجاعت، درهم شکننده تبعیض ها و فواصل طبقاتی، و در یک کلام اسیر منحصر به فرد عالم خلقت است .هیچ عینی از آن تهی نبود و جمله کائنات بدان مشغولند ."

196 صفحه / وزیری


قیمت : 480,000 ریال 600,000 ریال