اصحاب عاشورا جلد 1-20

مهدی وحیدی صدر

مجموعه اصحاب عاشورا با نظارت علمی برخی از اعضای هیئت علمی گروه تاریخ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) تدوین شده است. تلاش مؤلف برآن بوده که در نگارش این مجموعه از منابع تاریخی معتبر بهره جوید و مناسب برای سنین 12 - 18 سالگی می باشد.

 1. اَنَس بن حارث کاهلی
 2. جَون بن حُوَى
 3. سیف بن حارث جابری
 4. عابس بن ابی شبیب شاکری
 5. عمرو بن جُناده انصاری
 6. یزید بن زیاد مُهاصر
 7. بُکیر بن حُرّ ریاحی
 8. اَسلم بن عمرو
 9. عبد اللہ بن عمیر کلبی
 10. سعید بن عبداللہ حنفی
 11. ابو الفضل العباس
 12. قاسم بن الحسن
 13. على اکبر
 14. احمد بن الحسن
 15. عبد الله بن الحسن
 16. عبد الله بن علی
 17. على اصغر
 18. ابوبکر بن حسن
 19. عمرو بن خالد صیداوی
 20. ابراهیم بن حسین


200,000 ریال