مجموعه مصباح - 20 جلد

مهدی وحیدی صدر | کتایون قائمی

«مصباح»، نام مجموعه قصه هایی است کودکانه، برگرفته از سلسله مباحث اخلاقی و اعتقادی آیت الله مصباح یزدی، که با درون مایه طنز می کوشد تا هر چه بیشتر کودکان را با اخلاق اسلامی و موضوعات روز آشنا سازد.

جلد 1: لذت کمک کردن

جلد 2: روز امتحان

جلد 3: وفای به عهد

جلد 4: بهترین پاداش ها

جلد 5: بهترین دوست

جلد 6: قشنگ ترین احساس

جلد 7: اتحاد اسلامی

جلد 8: الگوی نمونه

جلد 9: روز مادر

جلد 10: بچه های هیئت

جلد 11: خدای مهربون

جلد 12: حواس جمع

جلد 13: خاطره اردو

جلد 14: پرواز با نماز

جلد 15: انفاق درست

جلد 16: امید

جلد 17: معجزه قرآن

جلد 18: هدیه آسمانی

جلد 19: جراحی بی درد

جلد 20: بزرگ ترین بزرگها


130,000 ریال