مجموعه شلمچه - 11 جلد

شعر: مهدی وحیدی صدر

مجموعه حاضر به عنوان شلمچه زنده کننده خاطرات تلخ و شیرین روزهای مقاومت و پایداری است که می کوشد تا گوشه ای از حماسه سازی های مردمی را به تصویر بکشد. این مجموعه به صورت شعر و برای کودکان و نوجوانان تهیه شده است.

شلمچه 1 ـ نفس های بهاری

شلمچه 2 ـ فرشته های کوچک

شلمچه 3 ـ در هوای آزادی

شلمچه 4 ـ عقابان تیز پرواز

شلمچه 5 ـ عمیق تر از دریا

شلمچه 6 ـ خنده های خاک آلود

شلمچه 7 ـ با دست های خالی

شلمچه 8 ـ لحظه های سازندگی

شلمچه 9 ـ دل های دریایی

شلمچه 10 ـ مردان بی ادعا

شلمچه 11 ـ جاده ای بی انتها


77,000 ریال