رهایی - پاسخ به شبهه های حجاب

احمد طاهری نیا

منشأ حجاب چیست؟ آیا حجاب یک حکم الهی است؟ در کدام آیه آمده است که زن باید موی خود را در انظار عموم بپوشاند؟ حجاب مستلزم سلب حق آزادی زن است. چرا باید زنان به خاطر بیمار­دلی مردان، حجاب داشته باشند؟ حتما برای شما نیز این گونه سوالات پیش آمده است. کتاب حاضر حاوی پاسخ به این دست از پرسش­هاست.

116 صفحه / رقعی


قیمت : 640,000 ریال 800,000 ریال