آشنایی با جامعه شناسی

غلامرضا پرهیزکار

در کتاب آشنایی با جامعه شناسی افزون بر آشنایی با علم جامعه شناسی، با جامعه و مسائل گوناگون آن آشنا می شوید. کتابی که در دست دارید، شما را به مفاهیم و نظریه هایی مجهز می سازد که جامعه شناسان به کمک آنها به تحلیل مسائل اجتماعی می پردازند. همچنین ذهن شما را متوجه اموری می سازد که روزانه در جامعه با آنها سروکار دارید و به دنبال شناخت بهتری از آن هستید. این کتاب درک شما را از این امور ارتقا می بخشد.

سایر نویسندگان: سیدحسین شرف الدین، محمد فولادی، قاسم ابراهیمی پور

480 صفحه / وزیری


قیمت : 2,720,000 ریال 3,400,000 ریال