فقه سیاست خارجی و روابط بین الملل - دیپلماسی و رفتار سیاسی

قاسم شبان نیاء رکن آبادی

کتاب پیش رو دومین اثر از مجموعه «فقه سیاست خارجی و روابط بین الملل» است که به تحلیل فقهی مسائل مهم حوزه دیپلماسی و رفتار سیاسی اختصاص یافته است. مسائلی همچون شناسایی دیگر کشورها و مذاکره و معاهده با آنها، شرایط فرستادگان و نمایندگان سیاسی و نیز مصونیت های دیپلماتیک محورهای اصلی این اثر را تشکیل می دهد.

152 صفحه / رقعی


قیمت : 880,000 ریال 1,100,000 ریال