آذرخشی دیگر از آسمان کربلا - ویراست جدید

علامه مصباح یزدی

کتاب پیش روی، مجموعه سخنرانی های علامه مصباح یزدی در ایام محرم سال 1379 شمسی است. حضرت استاد در این اثر با تحلیل روزآمد حوادث پس از رحلت رسول خداˆ تا قیام عاشورا، وجوه تشابه میان رخدادهای پس از انتخابات دوم خرداد 1376 را حوادث آن دوره بررسی کرده، و از این رهگذار، درس ها وعبرت هایی فراروی حقیقت جویان نهاده اند.

334 صفحه / وزیری


قیمت : 1,880,000 ریال 2,350,000 ریال