شکوفه های آسمانی - سلامت معنوی کودکان

در اهمیت سلامت معنوی همین بس که سازمان جهانی بهداشت در بازتعریف سلامت در اواخر قرن بیستم مجبور شد بعد مهم سلامت معنوی را به سه بعد قبلی (جسمی، روانی و اجتماعی) سلامت، اضافه کند تا گامی بسوی حل بحرانهای فردی و اجتماعی نوظهور بردارد. اسلام 14 قرن قبل، این مهم را مورد توجه قرار داده و طی گامهایی را از کودکی لازم می شمارد. کتاب حاضر نکات کاربردی برای شکوفایی معنویت در فرزندان را از زمان انتخاب همسر تا 12 سالگی در 5 مرحله با نگرش اسلامی و علمی ارائه می دهد. این کتاب با حجم کم و سهولت مطالعه، حقیقتاً درسنامه ارزشمندی برای والدین و مربیانی است که دغدغه ای فراتر از خوراک و پوشاک و حتی تحصیل فرزندان خود را دارند. حتی نسل جوان و نوجوان نیز باید قبل از انتخاب همسر این اثر را با دقت مطالعه کنند و با به کارگیری همه نکات آن بستر تربیت معنوی فرزندان آینده خود را فراهم سازند.

92 صفحه / وزیری


قیمت : 560,000 ریال 700,000 ریال