فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)فرایند بالینی درمان شناختی ــ رفتاری برای درمانگران جدید (دبورا راث لدلی-فاطمه شریفی.سعیده پناهی)

دسته: کتب ترجمه شده - روانشناسی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۷۰,۰۰۰ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال
وزن : ۶۵۹ گرم

باتوجه به انبارگرداني فروشگاه‌ها، فروش اينترنتي كتب تا تاريخ 1 / 2 / 1402 مقدور نمي‌باشد.توضیحات :

کتاب پیــش روی، مجموعه ای کاربـردی در زمیـنة درمانِ شناختی ـ رفتاری است که به مفاهیم اصلی این شیوة درمان می پـردازد و ضمـن عرضـة ساختـار و فرایـند درمـان، به راهبردهای مربوط به هر بخش به تفکیک اشاره می کند.

این کتـاب از ابتدای جلسة معارفه، تا انتهای درمان، در دَه فصل با درمانگر همراه می شود و مراحل مختـلف ارزیـابی، مفهوم پردازی مورد، تشخیص گذاری و طراحی برنامة درمانی مناسب را با جزئیات عامل و به صورت جلسه به جلسه آموزش می دهد. همچنین در هر یک از این مراحل به بررسی چالش های اجتماعی می پردازد و روش هایی را برای برخورد مؤثر با آنها پیشنهاد می کند.

جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک