فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)معارف قرآن 1-3 خداشناسی، جهان‌شناسی، انسان‌شناسی (علامه مصباح یزدی)

دسته: معارف قرآن - کتب علامه مصباح یزدی - علوم قرآنی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۶۵۰,۰۰۰ریال
۵۲۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۸۳۲ گرمتوضیحات :

معارف قرآن مجموعه کتابهايي است که در آن، حضرت استاد به دستهبندي موضوعي آيات قرآن کريم پرداختهاند که اين مجموعه از جمله آثار ابتکاري و بديع ايشان محسوب ميشود.حضرت استاد در آغاز ضمن تأکيد بر لزوم گنجاندن درس تفسير در مجموعه دروس اصلى حوزه علميه، و تقدیر از مرحوم علامه طباطبايى، در مقام پيشگام و پرچمدار تدريس و نگارش تفسير در حوزه، ارائه يك دوره كامل تفسير را به منزله متن درسى، ناميسر ميشمارند و همچنين انتخاب بخش هايى از تفسير قرآن را نيز ناكافى و غيرمفيد مى دانند، و دستـه بنـدى موضوعى آيات را تنـها راه ممكن و مفيـد مى بـينند که اين دسته بندى ميبايد با نظم منطقى و بيانى موجز و متناسب با كتاب درسى عرضه گردد.

در زمينه دستهبندى موضوعى آيات قرآن كريم نيز استاد طرحى بديع و ابتكارى را پيشنهاد مىكنند كه در قياس با طرحهاى سابق كه آيات را بر محور «عقايد، احكام و اخلاق» يا بر محور «انسان و ابعاد وجودى او» دستهبندى ميكردند، امتيازات چشمگيرى دارد. در اين طرح، موضوعات آيات مورد بحث، بر محور «اللّه» كه هستىبخش همه كائنات است، دستهبندى شده، و با الهام از آيه شريفه أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا...، بحث از نقطه معينى آغاز مىگردد و پس از تكميل آن در هر مرحله، به ترتيب به مراحل پايينتر ـ كه در طول يكديگرند ـ مىرسد، و در نتيجه ارتباط منطقى ميانِ هر مبحث با مبحث قبل برقرار مىشود. بر اين اساس موضوعات مورد بحث در دروس تفسير موضوعى حضرت استاد به ترتيب ذيل است:

1. خداشناسى: اين بخش با بحث در زمينه شناخت خداوند آغاز مى شود و به بحث درباره كليات و تفاصيل افعال الهى خاتمه مييابد.

2. جهانشناسى: خلقت جهان هستى، يكى از افعال الهى است و از اين جهت مباحث اين بخش با بخش قبلى ارتباط مىيابد، و به اينجا مىرسد كه خلقت همه پديدههاى جهان، مقدم بر خلقت «انسان» به منزله شريفترين مخلوق خداوند بوده است.

3. انسانشناسى: در اين بخش اثبات مىشود كه انسان موجودى تكبعدى نبوده، زندگى او در دنيا مقدمه زندگى اخروى است، و او در اين سير نيازمند راه و طريق وصول به كمال و جاودانگى است. جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک