جرعه ای از دریای راز

علامه مصباح یزدی

نوشتار حاضر، که بخشی از دروس اخلاق حضرت علامه مصباح است، در دو بخش تنظیم شده است: بخش نخست، که نوزده گفتار دارد، شرحی بر وصایای امام باقر(ع) به جابر بن یزید جعفی است. روایت مذکور در ابتدای این بخش همراه با ترجمه ذکر شده است تا خواننده، تصوری کلی از فضای حاکم بر روایت به دست آورد و زمینة لازم را برای مطالعة شرح آن کسب کند. فرض مسئله در این روایت انسان مؤمن است؛ اوست که در این دنیا با نفسش درگیر است و می کوشد هر لحظه دشمنِ درونش را زمین گیر و مغلوب کند؛ اما این پرسش باقی است که چگونه باید خودِ ایمان را حفظ کرد؟ و اساساً ایمان بر چه پایه هایی استوار است؟ بخش دوم کتاب با شرح و بررسی حدیثی از مولای متقیان امیر مؤمنان علی(ع) درباره ایمان، در هشت گفتار و با هدف تکمیل مباحث پیشین و پاسخ گویی به این پرسش تهیه شده است.

302 صفحه / وزیری


قیمت : 1,680,000 ریال 2,100,000 ریال