فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)مهارت های سازگاری ( علی حسین زاده )

دسته: علوم تربیتی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۰۰,۰۰۰ریال
۳۲۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۴۳۱ گرمتوضیحات :

براي رسيدن به يك زندگي مطلوب، ضروري است كه همسران انعطاف و سازگاري داشته باشند. رفتارهاي خشك، پيچيده و ناسازگار، زندگي را بر همسران تنگ مي‏كند و چهرة آن را در برابر ديدگان زن و شوهر و افراد خانواده زشت و نفرتانگيز مي‏سازد. اين انعطاف و سازگاري در گفتار و رفتار همسران رخ مينمايد، و بخش پيدا و آشكار سازگاري، همين گفتار و رفتار است.

اما از اين نكته نبايد غافل شد كه رفتار و گفتار ما زاييدة تفكر ماست. ما نمي‏توانيم براي پديد آمدن سازگاري صرفاً به رفتار و گفتار توجه كنيم. ريشة پديد آمدن مظاهر سازگاري در نوع تفكر ماست. به تعبير ديگر، رفتار و گفتار ما شاخه‏هايي از تفكر ما هستند. بنابراين ابتدا لازم است براي وصول به سازگاري به مهارت‏هايي در زمينة تفكر بينديشيم و بر آن مسلط شويم تا بتوانيم رفتار و گفتار خود را مهار كنيم؛ به سمت سازگاري سوق دهيم؛ و از بروز نمادهاي انطباق‏ناپذير جلوگيري كنيم.

در اين زمينه ميتوان از مهارت‏هاي تفكر مثبت، تفكر نقاد، مسئلهگشايي براي حل مسئله، آشنايي با تحريف‏هاي شناختي و كنترل تفكرهاي انطباق‏ناپذير، به منزلة بخشي از مهارت‏هاي شناختي سخن گفت. اين كتاب درصدد است كه اين مهارت­ها را در اختيار خوانندگان ارجمند قرار دهد.304 صفحه / وزیریجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک