انقلاب اسلامی و ریشه های آن

علامه مصباح یزدی

این کتاب متنی آموزشی درباره انقلاب اسلامی می باشد که شامل مباحث نظری، تاریخی، و تحلیلی، بر اساس سلسله سخنرانی های حضرت آیت الله مصباح یزدی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران تنظیم شده است.
این کتاب با هدف ارایه مباحث بنیادین انقلاب اسلامی و ریشه های آن برای استفاده در مراکز آموزشی و پژوهشی در دو بخش، و در قالب 14 درس تدوین شده است.
بخش نخست این کتاب تحلیل نظری انقلاب اسلامی است که در آن طی 9 درس، بررسی و بیان شده است. بخش دوم کتاب به نقاط عطف تاریخ ایران، از مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی، پرداخته است. این حوادث شامل نهضت مشروطه، دوران دیکتاتوری پهلوی اول و دوم، و دوران آغازین انقلاب می شود .

288 صفحه / وزیری


قیمت : 880,000 ریال 1,100,000 ریال