فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)معارف قرآن 7 - اخلاق در قرآن ج1 (مشکات) (علامه مصباح یزدی)

دسته: معارف قرآن - کتب رتبه دار - اخلاق - کتب علامه مصباح یزدی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۹۹۰,۰۰۰ریال
۷۹۲,۰۰۰ ریال
وزن : ۷۳۹ گرمتوضیحات :

* کسب رتبه از دومین همايش كتاب سال حوزه *این کتاب، پس از طرح مباحث مقدماتى و فلسفى در باب اخلاق، اخلاق انسانىِ مورد نظرِ قرآن را در سه بخش اخلاق الهى، اخلاق فردى و اخلاق اجتماعى به بحث مىگذارد. به اين ترتيب، مجموع مباحث اخلاق در قرآن، در چهار بخش تدوين يافته است: بخش اول به مفاهيم و كليات اخلاق ـ كه همان مباحث مقدماتى است ـ مىپردازد؛ بخش دوم اخلاق الهى را بررسی مینماید؛ بخش سوم درباره اخلاق فردى است كه در جلد دوم گرد آمده؛ و بخش چهارم اخلاق اجتماعى را مورد پژوهش قرار میدهد، كه جلد سوم را به خود اختصاص داده است.

در بخش مفاهيم و كليات، اين مباحث مطرح شده است: اصول موضوعه در علم اخلاق (اصولى مانند اختيار و تأثيرپذيرى انسان)؛ ويژگىهاى مفاهيم اخلاقى؛ مفاهيم عام اخلاقى در قرآن؛ تفاوت نظام اخلاقى اسلام با ديگر نظامهاى اخلاقى؛ اساس ارزش اخلاقى در اسلام؛ عوامل كلى سقوط (هواى نفس، دنيا و شيطان).

در بخش اخلاق الهى مباحث زيبا و پرتأثيرى درباره رابطه انسان با خدا، ارزش معرفت خدا و راه كسب آن، موانع معرفت (حس گرايى، تقليد، اعتماد به ظن، و علاقه افراط آميز به ماديات)، و آثار روانى و رفتارى معرفت خداوند طرح شده است.

در بخش اخلاق فردى (جلد دوم كتاب) مباحثى چون معناى رابطه انسان با خود، گرايشهاى اصلى نفس انسانى، همراه با نظرياتى بديع به چشم مى خورد.

در بخش اخلاق اجتماعى (جلد سوم كتاب) مهمترين بحثها از اين قرارند: نظر قرآن درباره جامعهگرايى و جامعهگريزى، ملاكهاى كلى در اخلاق اجتماعى، خانواده، جامعه، عدالت و ظلم، مباحثى در باب اصلاح و افساد، آداب معاشرت اسلامى در قرآن، بحث اخلاق بين المللى.

از جمله ويژگىهاى اين كتاب آن است كه بر ادله مورد اتفاق فريقين (شيعه و سنى) تأكيد مىورزد، و مدعاهاى خود را با اين ادله مشترك و مقبول ميان همه مسلمانان اثبات مىكند.420 صفحه / وزیری  جلد سختجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک