فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)درباره پژوهش (علامه مصباح یزدی)

دسته: کتب علامه مصباح یزدی - روش شناسی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۶۵,۰۰۰ریال
۱۴۸,۵۰۰ ریال
وزن : ۳۳۴ گرمتوضیحات :

اين کتاب بخشي از مباحث حضرت استاد درباره پژوهش و دينپژوهي است که با هدف ترسيم برخي از مهمترين خطوط کلي مؤلفههاي پژوهش اصيل، و نيز شرح ساحتهاي گوناگون دينپژوهي سامان يافته است. نوشتار حاضر توسط حجتالاسلام والمسلمين جواد عابديني در دو بخش تدوين و نگارش يافته و به همت انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) منتشر شده است.

بخش نخست اين کتاب که در 8 فصل تنظيم شده، به بيان اهميت و ضرورت، انگيزهها، اخلاق، اولويتها، روشها و آسيبشناسي پژوهش پرداخته است.

لزوم دستيابي به استقلال علمي و فکري، حقيقتجويي و درنظر داشتن محبت خدا و اولياي او، اخلاص، ادب و شهامت، و نيز رعايت مسائل ديني و اعتقادي و فرهنگي و نيازهاي جامعه در پژوهش، و پرهيز از خودمحوري و افراط و تفريط در به ثمر رسيدن يک پژوهش متقن از جمله مباحثي است که در ذيل عناوين ياد شده توضيح داده شده است.

همچنين در ادامه بخش نخست، با بيان رسالت حوزههاي علميه درباره امر پژوهش، به کاستيها و آسيبهاي پيش روي اشاره ميکند. بيان چيستي و اهميت علوم انساني، تشريح رابطه علوم انساني با ايدئولوژي و انسانشناسي و نيز تبيين مسأله بوميسازي علوم انساني و علت رکود و عدم پيشرفت در آن از مباحث مطروح شده در فصل پاياني بخش نخست اين کتاب است.

بخش دوم اين کتاب نيز در 5 فصل با مباحثي چون: چيستي، اهميت و ضرورت، روششناسي و آسيبشناسي دينپژوهي و نيز نوانديشي ديني و روششناسي آن تدوين و تنظيم شده است.

اشاره به چيستي دين و ضرورت تعريف دين، بيان انگيزههاي پژوهش در دين، تشريح پيشفرضها و اصول و قواعد راهبردي دينپژوهي، بررسي قلمرو نوانديشي ديني با اشاره به روششناسي نوانديشي ديني و نيز توضيح آسيبشناسي دينپژوهي با تأکيد بر آسيبهاي روششناختي و محتوايي از مطالبي است که ذيل فصلهاي ياد شده در بخش دوم توضيح داده شده است.232 صفحه / وزیریجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک