ریزش خواص در حکومت امیرالمؤمنین

ع

بررسی عوامل لغزش 66 تن از خواص در حکومت علوی

امیرالمومنین(ع) فرمودند:
از حوادث گذشته تاریخ، برای آینده عبرت بگیر، که حوادث روزگار با یکدیگر همانند بوده و پایان دنیا به آغازش می پیوندد و همه آن رفتنی است. (نهج البلاغه، نامه 69)
در این کتاب، 66 تن از چهره های خوش سابقه و متنفذ حکومت علوی، معرفی و لغزشگاه ها و عوامل ریزششان براساس اسناد دست اول تاریخی بررسی شده است. آنان به چهار جریان صدارت طلبان فتنه گر، متحجران آشوبگر، اعتزالیون عافیت طلب و اعتزالیون قدرت طلب تقسیم شده اند، اما از آن جا که برخی از آنان در قالب های مذکور قرار نمی گرفته اند؛ بر اساس اوصافی که در تاریخ درباره شان گفته شده، به عالمان، قاضیان، خطیبان، شاعران، دوستان بی وفا و چهره های بانفوذ تقسیم گردیده اند.


قیمت : 180,000 ریال 200,000 ریال