احکام آموزشی ویژه بانوان سطح 3

محمدرضا مشفقی پور

یکی از مسایل مهم در احکام، شیوی بیان آن است. شیوه ای که معمولاً در این زمینه به کار می رود شیوة «عمل به اجتهاد» است که در آن، احکام توسط مجتهدان وکارشناسان دینی از مدارک و منابـع قطعی آن استنـباط و استخراج شده و در اختیـار افراد قرار می گیرد، لیکن شیوه ای که در این کتاب به کار رفته شیوة «عمل به احتیاط خاص» است، به این ترتیب که آراء ونظریات هشت نفر از مراجع عظام تقلید(ادام الله اظلا لهم العالیه) مورد توجه و بررسی قرار گرفته و رأیی که جامع همة آراء و قهراً موافق احتیاط است برگزیده و درج گردیده است.
عالم ربانی، فقیه فقید حضرت حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا مشفقی پور(قدس سره)، عمر کوتاه لکن گرانمایه و پر برکت خود را در راه تعلیم و تعلم علوم اسلامی و تهذیب و سلوک الی الله سپری کرد. حاصل عمر سراسر مجاهدتش ایجاد حرکتی نو در فقه پویای اسلامی است. کتاب حاضر گواه این مطلب می باشد.


قیمت : 240,000 ریال 300,000 ریال