اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت

محمدعلی میرعلی

میزان کامیابی جنبش های سیاسی معاصر شیعی و اهل سنت در جـهان اسلام در دستیـابی به اهداف اعلامی و واقعی خود متـفاوت بوده است. مهم ترین عامل مؤثر بر این امر، بر خلاف تئوری ها و تحلیل های مادی انگارانه غرب، گفتمان فقهی حاکم بر جوامع هدف است. مسئلة فقهی اطاعت از حاکم جائـر یکی از مسائل بنیـادین در فقـه سیاسی شیـعه و اهل سنت است که به دلیل تفاوت در دیدگاه، نقش دوسویه ای در تحولات سیاسی کشورهای اسلامی ایفا کرده است. اثر حاضر ضمن بـررسی این موضوع تأثیرات آن را بر دو حرکت انقلاب اسلامی ایران و جنبش اخوان المسلمین مصر واکاوی می کند.

522 صفحه / وزیری


قیمت : 1,104,000 ریال 1,380,000 ریال