فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)راهیان کوی دوست (علامه مصباح يزدي)

دسته: کتب علامه مصباح یزدی - اخلاق
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۵۰,۰۰۰ریال
۲۸۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۵۲۶ گرمتوضیحات :

اين كتاب ويراسته سلسله درسهاى اخلاق استاد در حوزه علميه قم می باشد، موضوع اصلى سخن استاد در اين درسها، متن حديث معروف معراج است كه با بيانى دلنشين و گويا همراه با آيات قرآنى شرح و تبيين شده است. گفتني است متن اين حديث شريف كه بهراستي محتواى آن يك دوره عرفان و حكمت و اخلاق و معنويت است، در كتابهاى معتبر حديثى همچون: ارشادالقلوب ديلمى و بحارالانوار مجلسى آمده است.

حضرت استاد با محور قرار دادن اين حديث، بيست درس با عنوانهاى ذيل ارائه فرمودهاند:

درس اول، «مقام توكل و رضا»: در اين درس مباحثى درباره حقيقت توكل از ديدگاه قرآن كريم و روايات، تلازم ايمان و توكل، توكل و لزوم كار و فعاليت و عدم منافات اين دو، مطرح شده است؛

درس دوم، «منزلت توكل و رضايت به قضاى الهى»: در اين درس عمدتاً به اين نكته توجه داده شده كه خداوند همواره، خيرخواه حقيقى انسان است؛

درس سوم، «محبت الهى و راه رسيدن به آن»؛

درس چهارم، «ويژگيهاى اولياى خدا»: در اين درس ويژگيهايى مانند: نشاط و دلخوشى، ذكر و ياد حق، و زهد، براى اولياى الهى برشمرده شده و نيز راه تحصيل زهد و پرهيزگارى نشان داده شده است؛

درس پنجم، «خصلتهاى رهيافتگان به بهشت، و ميراث تحمل گرسنگى و سكوت»: در اين درس گزيدهاى از حديث معراج محور قرار گرفته و ثمرات تحمل گرسنگى و سكوت مشروع و معقول، براى رسيدن به رستگارى و سعادت جاودانى تذكر داده شده است؛

درس ششم، «لزوم توجه به نماز و درك حضور خداوند»: در اين درس ضرورت نماز با حضور قلب مطرح شده است؛

درس هفتم، «امتيازات اولياى الهى»: امتيازات و بهرههايى كه شامل حال اولياى خدا ميشود، همچون ياد خدا و تكلم با او و لذتهاى بيبديلى كه اولياى خدا درمييابند، يادآورى شده است؛

درس هشتم، «لزوم دوستى و محبت به فقرا و مستمندان»؛

درس نهم، «عدم تبعيت از خواهشهاى نفسانى»؛

درس دهم، «نكوهش دنيا و دنياگرايان»: در اين درس مفهوم دنياخواهى و آخرتطلبى و مراتب اين دو، و نيز ويژگيهاى بيستگانه اهل دنيا آمده است؛

درس هاى يازدهم، دوازدهم و سيزدهم، «اوصاف اهل آخرت»: در اين درسها اوصافى مانند: حيا، بيداردلى، خوف از عظمت الهى، توجه به خدا، معرفت ناب به خدا، مبارزه با نفس اماره، محو شدن در جمال ربوبى و مورد عنايت خداوند بودن براى آخرتطلبان برشمرده شده است؛

درس چهاردهم، «مقام و معرفت زاهدان»؛

درس پانزدهم، «نقش ارزشى روزه و سكوت»: در اين درس، سكوت به مثابه آبادكننده دل اولياى خدا توصيف شده است؛

درس شانزدهم، «مؤمنين رهيافته به يقين و باريابى به رضوان حق»؛

درس هفدهم، «ويژگيهاى زندگى گوارا و پايدار»؛

درس هجدهم، «موفقيت در آزمون الهى و عنايات ويژه خداوند»؛

درس نوزدهم، «مقام عابدان و رسولان الهى»: در اين درس عناوينى مانند نقش تعقل در مقام عبادت، و نيز نقش ياد خدا و گريز از غفلت در مقام آنان، تأثير كمگويى و كمخورىِ (معقول) در شناخت و ادراك، مطرح شده است؛

درس بيستم، «چگونگى محبت به خدا»: در اين درس مطالبى درباره رابطه زهد و عبادت با محبت خدا، رابطه گريه با محبت خدا و نقش رفاقت و دوستى با علما و فقرا در محبت به خداوند آمده است.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک