فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)معارف قرآن 2 - جهان شناسی (علامه مصباح یزدی)

دسته: علوم قرآنی - کتب علامه مصباح یزدی - معارف قرآن
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱,۱۰۰,۰۰۰ریال
۸۸۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۶۷۲ گرمتوضیحات :

این کتاب، بخش دوم از مجموعه مباحث معارف قرآن اندیشمند فرزانه، استاد آیت الله محمدتقی مصباح یزدی است که پس از تحقیق و بازنگاری، در قالب متنی آموزشی سامان دهی شده است. اهمیت این مباحث به لحاظ رابطه ای است که با علوم و دانش های تجربی در حوزة شناخت کیهان و طبیعت دارد. در فصل اول، اهداف آیات جهان شناسی، شیوة صحیح مواجهه با آنها و ضعف رویکردهای علم زده و ناصواب در تفسیر این آیات نمایانده شده است. فصل دوم در باب آفرینش جهان است و به گسترة عالم، معنا و تعداد آسمان ها و زمین، مدت زمان آفرینش آنها، ساختار آسمان ها و مسئلة عرش و کُرسی می پردازد. فصل سوم مربوط به پدیده های جهان اعم از کیهانی، جوّی، زمینی و حکمت آفرینش آنهاست. در فصل چهارم اوصاف و نیز کارهای فرشتگان در نظام جهان بررسی شده، و فصل پنجم دربارة جن و شیطان و اوصاف و حوزة تأثیرگذاری آنهاست.359 صفحه / وزیری جلد سختجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک