فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)معارف قرآن 2 - جهان شناسی (علامه مصباح يزدي)

دسته: معارف قرآن - کتب علامه مصباح یزدی - علوم قرآنی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۶۸۰,۰۰۰ریال
۵۴۴,۰۰۰ ریال
وزن : ۶۷۲ گرمتوضیحات :

اين کتاب، بخش دوم از مجموعه مباحث معارف قرآن انديشمند فرزانه، استاد آيتالله محمدتقي مصباح يزدي است که پس از تحقيق و بازنگاري، در قالب متني آموزشي ساماندهي شده است. اهميت اين مباحث به لحاظ رابطهاي است که با علوم و دانشهاي تجربي در حوزة شناخت کيهان و طبيعت دارد. در فصل اول، اهداف آيات جهانشناسي، شيوة صحيح مواجهه با آنها و ضعف رويکردهاي علمزده و ناصواب در تفسير اين آيات نمايانده شده است. فصل دوم در باب آفرينش جهان است و به گسترة عالم، معنا و تعداد آسمانها و زمين، مدت زمان آفرينش آنها، ساختار آسمانها و مسئلة عرش و کُرسي ميپردازد. فصل سوم مربوط به پديدههاي جهان اعم از کيهاني، جوّي، زميني و حکمت آفرينش آنهاست. در فصل چهارم اوصاف و نيز کارهاي فرشتگان در نظام جهان بررسي شده، و فصل پنجم دربارة جن و شيطان و اوصاف و حوزة تأثيرگذاري آنهاست.359 صفحه / وزیری جلد سخت  جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک