شرح الهیات شفا ج4

علامه مصباح یزدی

ابوعلی، حسین بن عبدالله بن سینا، مشهور به شیخ الرئیس، متولد370 و متوفای 428ه.ق یکی از بزرگترین متفکران و فیلسوفان عالم است؛ که بر تمام علوم زمان خود احاطه داشت.

کتاب الهیات شفا، شامل مباحث امور عامه، خداشناسی و مباحثی دربارة معاد و نبوت و امثال آن هاست. این کتاب به دلیل روش دقیق و منطقی ابن سینا، در پرورش ذهن و قدرت تفکر فلسفی بسیار مؤثر است. به علاوه، اولین کتاب مفصل فلسفی است که در فرهنگ اسلامی نگاشته شده و درآن فلسفه ارسطو با آراء مفسران اسکندرانی و با فلسفه نوافلاطونی به طور منطقی تلفیق یافته و با نظریه یکتاپرستی اسلام درآمیخته است و درنتیجه در آن، مسائل ابداعی، در زمینه فلسفه مشائی ارسطوئی طرح شده است که در اصل یونانی آن بی سابقه است. در یک کلام، کتاب شفا، حاوی مفصل ترین، پخته ترین، کامل ترین و مهم ترین بیان فلسفه مشائی در عالم اسلام است. این ویژگی ها باعث شد، کتاب های شفا به ویژه الهیات شفا، کتاب درسی حوزه های علوم اسلامی شوند و برآن شروح و تعلیقات زیادی نوشته شود. نوشته حاضر تقریرات درس الهیات شفا آیت الله مصباح یزدی طی سال 1369-1368 می باشد که در این دفتر مقاله نخست الهیات شفا جمع آوری شده است.


قیمت : 2,000,000 ریال 2,500,000 ریال