فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)انسان کامل از دیدگاه مولوی (جلیل آقاخانی)

دسته: دائرة المعارف علوم عقلی - عرفان
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۵۶۰,۰۰۰ریال
۴۴۸,۰۰۰ ریال
وزن : ۵۱۲ گرمتوضیحات :

قلمرو عرفان از جمله عرصههاي علوم ديني است كه تاكنون با نارساييها و کاستيهاي بسياري در زمينه کمبود پژوهشگر توانمند روبهرو بوده است. ازاينرو «مركز پژوهشي دايرةالمعارف علوم عقلي اسلامي» (وابسته به مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني€) براي جبران اين کاستي، از سال 1382 با بهرهگيري از برخي استادان برجسته عرفان و برگزاري سه دوره آموزشي عرفان اسلامي، موفق به تربيت دهها پژوهشگر توانمند در عرفان اسلامي شده است.از دستاوردهاي اين کوشش علمي، تدوين پاياننامههاي تخصصي در قلمرو مباحث عرفان است كه از دقت و ژرفاي محتوايي خوبي برخوردارند. اين امر زمينهاي شد تا با همکاري نويسندگان اين آثار، پاياننامههايي كه دقت و محتواي علمي بالاتري دارند و بهتر ميتوانند زمينة نقد و نظر را در مباحث عرفان فراهم آورند، بهصورت كتاب به جامعه علمي حوزوي و دانشگاهي ارائه شود.کتاب پيشرو از جمله اين آثار است كه به قلم پژوهشگر ارجمند جناب حجتالاسلام و المسلمين آقاي جليل آقاخاني نگاشته شده و با راهنمايي استاد گرانقدر جناب حجتالاسلام و المسلمين آقاي حسن رمضاني و ارزيابي فاضل ارجمند جناب حجتالاسلام و المسلمين آقاي علي امينينژاد آماده چاپ شده است.معرفي کتابدر قلمرو گسترده علم و معرفت، همواره يکي از دغدغههاي اصلي، شناخت انسان بوده است. شناسايي صورت تکامل يافته انسان، که از آن به انسان آرماني يا انسان برتر ياد ميکنند، نيز يکي از آرزوهاي بزرگ جامعه بشري بوده است. جلالالدين مولوي، شيوايي سخن و قدرت بيان خود را بيش از همه در خدمت تبيين آموزه انسان کامل به کار گرفته است؛ اما آيا ميتوان از گفتههاي مولانا استفاده کرد و تصوير روشني از «انسان کامل» ارائه داد؟ آيا وي همه ويژگيهاي انسان کامل را در آثار خود آورده است؟ به عبارت ديگر، مولانا در خصوص «انسان کامل» به کداميک از ويژگيها و نشانههايي که در منابع اسلامي و آثار ديگر عارفان آمده، اشاره کرده است؟ از نگاه مولانا جايگاه «انسان کامل» در نظام هستي چيست و وجود او چه ضرورتي براي هستي دارد؟ اين اثر درپي پاسخ به اين پرسشها است.سرفصلهافصل اول: کلياتفصل دوم: شرح احوال و آثار مولانافصل سوم: ضرورت وجود انسان کاملفصل چهارم: سرشت انسان کاملفصل پنجم: مولانا و ظهورات انسان کامل352 صفحه / وزیری جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک