ره توشه ج2

علامه مصباح یزدی

محور مباحث کتاب، موعظه هاى اخلاقى پیامبر(صلى الله علیه وآله) به ابوذر غفارى است که در کتب روایى همچون بحارالانوار نقل گردیده است.
جلد اول کتاب حاوى بیست درس اخلاقى با این عناوین است: کیفیت بندگى و راه رستگارى؛ لزوم بهره گیرى صحیح از نعمت هاى خداوند؛ درک صحیح از واقعیت هاى زندگى و استفاده بهینه از عمر; توصیه پیامبر(صلى الله علیه وآله) به استفاده شایسته از توانایىهاى فعلى؛ نکوهش تحصیل علم براى اهداف دنیوى؛ عظمت و وسعت حقوق و نعمت هاى خداوند و لزوم توجه به وظایف؛ بیدارى و هوشیارى مؤمن؛ همسویى قول و عمل و پاسدارى زبان؛ ارزش و اهمیت نماز و تفاوت درجات بهشتیان؛ پیشگامان بهشت و منزلت برخى از تکالیف؛ اهمیت و نقش خوف و حزن؛ خردى و کوچکى دنیا و اهمیت آخرت نگرى؛ ستایش آخرت خواهى؛ زهد و بصیرت در دین و نکوهش دنیاطلبى؛ حکمت و بصیرت و گوشه اى از سیره عملى پیامبر(صلى الله علیه وآله)؛ خطر دوستى مال و مقام و ستایش قناعت و ساده زیستى; آثار گریه براى آخرت؛ گشادگى قلب مؤمن و تقوامدارى؛ بزرگ داشت عظمت و جلالت پروردگار؛ عظمت مقام خداوند در نظر فرشتگان; و توصیف پیامبر از بهشت و جهنم.


قیمت : 760,000 ریال 950,000 ریال