تجدید چاپ کتاب ارمغان غدیر (به مناسبت عید غدیر)

باید حاضران به غایبان و پدران به فرزندانشان ماجرای غدیر را ابلاغ کنند. این دستور ابدی رسول خدا بود در عید غدیر. برای امری مهم. امر ولایت.
40 نکته ناب درباره غدیر ارمغان کوچکی است برای شیعیان و موالیان مولا علی(علیه السلام) تا هم خود از چشمه غدیر سیراب شوند و هم عزیزترین کسانشان را بر این چشمه و سفره بنشانند.
کتابچه ی ارمغان غدیر، پیاله ای است از همان شراب طهور که در گرما گرم صحرای محشر در طلبش خواهیم بود.