♦♦♦♦♦♦♦♦♦دستورالعمل خرید و سفارش کتب ناموجود در سایت و بازار ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

به اطلاع می رسد در راستای خرید و دسترسی مراجعین محترم به کتب مورد نیاز، چنانچه کتابی از این انتشارات در سایت موجود نبود با شماره : 37832193 - 025 داخلی 101 (واحد سایت) تماس حاصل فرمایید تا کتاب مورد نیاز در اسرع وقت وارد سایت گردد.

همچنین کتبی که در بازار موجود نیست و چاپ آن پایان یافته است را نیز می توانید با تماس با شماره : 37832193 - 025 داخلی 101 (واحد سایت)، جهت چاپ دیجیتال سفارش دهید.