توجه! : زمان آماده سازی خریدهای اینترنتی قبل از پست‌شدن، 2 الی 3 روز می‌باشد.

مدت زمان آماده سازی مرسولات پستی قبل از تحویل به پست حدود 2 الی 3 روز می باشد که شامل تهیه فاکتور، برچسب آدرس ها، جمع آوری کتب، بسته بندی و انتقال به پست می باشد. همچنین هزینه ارسال مرسولات پستی ممکن است هزینه های جاری، بسته بندی، آبونمان پست و ... را هم دربرگیرد.