توجه! : مدت زمان آماده سازی مرسولات پستی (قبل از ارسال) 1 روز و ارسال آن در روزهای زوج هفته صورت می‌پذیرد

مدت زمان آماده سازی مرسولات پستی قبل از تحویل به پست حدود 1 روز می باشد که شامل تهیه فاکتور و برچسب آدرس ها، جمع آوری کتب، بسته بندی و انتقال به پست می باشد. همچنین هزینه ارسال مرسولات پستی ممکن است هزینه های جاری، بسته بندی، آبونمان و ... را هم دربرگیرد.