توجه! زمان آماده سازی خریدهای اینترنتی قبل از پست‌شدن، 2 الی 3 روز می‌باشد/ هزینۀ پستی شامل هزینه‌های جاری، پاکت و کارتون، بسته بندی و... نیز می‌باشد.

مدت زمان آماده سازی مرسولات پستی قبل از تحویل به پست حدود 2 الی 3 روز می باشد که شامل تهیه فاکتور، برچسب آدرس ها، جمع آوری کتب، بسته بندی و انتقال به پست می باشد.

همچنین هزینه ارسال مرسولات پستی ممکن است هزینه های جاری، بسته بندی، کارتون و پاکت، حمل و نقل و ... را هم دربرگیرد.