فروشگاه جامع » فروشگاه مرکز پژوهشي دايره المعارف علوم عقلي اسلاميلوح صوتی دروس معرفي و نقد فرق صوفيه(استاد خسروپناه)

دسته: مجموعه درس هاي صوتي دوره تربيت محقق عرفان اسلامي
نوع محصول: لوح فشرده


۱۲۰,۰۰۰ریال
۱۰۲,۰۰۰ ریال

لوح صوتی دروس عرفان‌هاي نوظهور (استاد شريفي)

دسته: مجموعه درس هاي صوتي دوره تربيت محقق عرفان اسلامي
نوع محصول: لوح فشرده


۱۲۰,۰۰۰ریال
۱۰۲,۰۰۰ ریال

لوح صوتی دروس معرفت‌شناسي اسلامي(استاد ابوترابي)

دسته: مجموعه درس هاي صوتي دوره تربيت محقق عرفان اسلامي
نوع محصول: لوح فشرده


۱۲۰,۰۰۰ریال
۱۰۲,۰۰۰ ریال

لوح صوتی دروس تأويل عرفاني (استاد يزدان پناه)

دسته: مجموعه درس هاي صوتي دوره تربيت محقق عرفان اسلامي
نوع محصول: لوح فشرده


۱۲۰,۰۰۰ریال
۱۰۲,۰۰۰ ریال

لوح صوتی دروس مباني و اصول عرفان نظري (استاد يزدان پناه)

دسته: مجموعه درس هاي صوتي دوره تربيت محقق عرفان اسلامي
نوع محصول: لوح فشرده


۱۲۰,۰۰۰ریال
۱۰۲,۰۰۰ ریال

لوح صوتی دروس تاريخ عرفان (استاد يزدان پناه)

دسته: مجموعه درس هاي صوتي دوره تربيت محقق عرفان اسلامي
نوع محصول: لوح فشرده


۱۲۰,۰۰۰ریال
۱۰۲,۰۰۰ ریال

جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک