افتخارات انتشارات

 1. کسب رتبه اثر شايسته تقدیر  در بیست و چهارمین دوره کتاب سال حوزه (1401) برای کتاب تأویل عرفانی
 2. کسب رتبه اثر شايسته تقدیر  در بیست و چهارمین دوره کتاب سال حوزه (1401) برای کتاب شرح نهایه الحکمه ج3
 3. کسب رتبه اثر شايسته تقدیر  در بیست و چهارمین دوره کتاب سال حوزه (1401) برای کتاب تاریخ فلسفه معاصر غرب
 4. کسب رتبه اثر شايسته تقدیر  در بیست و چهارمین دوره کتاب سال حوزه (1401) برای کتاب منافع انسانی - الگوی منافع دولت اسلامی در سیاست خارجی
 5. کسب رتبه اثر شايسته تقدیر  در نخستین جشنواره کتاب درسی، دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی(1401) برای کتاب تاریخ فلسفه معاصر غرب
 6. کسب رتبه اثر شايسته تحسين در بيست و دومین دوره کتاب سال حوزه (1399) برای کتاب منابع قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران در عرصه روابط بين‌الملل
 7. کسب رتبه اثر شايسته تقدیر در سی و هفتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (1398) برای کتاب آموزه تحديث در خوانش شيعه و اهل‌سنت
 8. کسب رتبه اثر شايسته تحسين در بيست و يكمين دوره کتاب سال حوزه (1398) برای کتاب آموزه تحديث در خوانش شيعه و اهل‌سنت
 9. کسب رتبه اثر شايسته تحسين در بيست و يكمين دوره کتاب سال حوزه (1398) برای کتاب نه فقط به خاطر پول
 10. ناشر برگزیده سال 1397 در بیستمین همايش کتاب سال حوزه
 11. کسب رتبه اثر شايسته تقدیر  در بیستمین دوره کتاب سال حوزه (1397) برای کتاب دانشنامه اخلاق کاربردی جلد 1- 5
 12. کسب رتبه اثر شايسته تقدیر  در بیستمین دوره کتاب سال حوزه (1397) برای کتاب اصول و مبانی امور فطری
 13. کسب رتبه اثر شايسته تقدیر  در بیستمین دوره کتاب سال حوزه (1397) برای کتاب نقش عرف در ارزش اخلاقی
 14. کسب رتبه اثر شايسته تحسین در بیستمین دوره کتاب سال حوزه (1397) برای کتاب پیامبر (ص) از دیدگاه اهل بیت (ع)
 15. کسب رتبه اثر شايسته تحسین در بیستمین دوره کتاب سال حوزه (1397) برای کتاب اسلام ناب و شبیخون انحراف
 16. کسب رتبه کتاب شایان تقدیر در بیست و چهارمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی (1396) برای کتاب نظام معرفت شناسی سینوی جلد 1 و 2
 17. کسب رتبه اثر شايسته تحسین در نوزدهمین  دوره کتاب سال حوزه (1396) برای کتاب فهرست نسخه‌هاي عكسي علوم عقلي اسلامي
 18. کسب رتبه اثر شايسته تقدیر  در نوزدهمین  دوره کتاب سال حوزه (1396) برای کتاب ارزش معرفت شناختي دليل نقلي
 19. کسب رتبه اثر شايسته تحسین در نوزدهمین  دوره کتاب سال حوزه (1396) برای کتاب مباني فقهي- اقتصادي توزيع ريسک (مخاطره) در بازارهاي مالي
 20. کسب رتبه اثر شايسته تحسین در نوزدهمین  دوره کتاب سال حوزه (1396) برای کتاب معيارهاي انتخاب همسر از ديدگاه اسلام و ساخت مقياس آن
 21. کسب رتبه اثر شايسته تحسین در هجدهمین دوره کتاب سال حوزه (1395) برای کتاب بررسی و نقد حقیقت آفرینش از دیدگاه ملا صدرا
 22. کسب رتبه اثر شايسته تحسین در هجدهمین دوره کتاب سال حوزه (1395) برای کتاب حرکت حبی
 23. کسب رتبه اثر شايسته تحسین در هجدهمین دوره کتاب سال حوزه (1395) برای کتاب کتابشناسی تفصیلی منطق و تاریخ منطق
 24. کسب رتبه اثر برگزیده در هجدهمین دوره کتاب سال حوزه (1395) برای کتاب چیستی و نقش قضایای تحلیلی و ترکیبی در منطق و معرفت شناسی
 25. كسب رتبه نقره اي كميته كتاب در اولين دوره رصد نماي ملي ع (1395) برای کتاب فلسفه حجاب (واکاوی حکمت و فواید پوشش اسلامی)
 26. كسب عنوان انتشارات شايسته تقدير در هفدهمين همايش كتاب سال حوزه (1394)
 27. کسب رتبه اثر شايسته تحسین در هفدهمين دوره کتاب سال حوزه (1394) برای کتاب روش های تربیت اخلاقی در المیزان
 28. کسب رتبه اثر شايسته تحسین در هفدهمين دوره کتاب سال حوزه (1394) برای کتاب شناخت کلیسای کاتولیک
 29. کسب رتبه اثر شايسته تقدير در شانزدهمین دوره کتاب سال حوزه (1393) برای کتاب زبان قرآن بانگاهی به چالشهای کلامی تفسیر
 30. کسب رتبه اثر شايسته تقدير در شانزدهمین دوره کتاب سال حوزه (1393) برای کتاب مقتل جامع سیدالشهدا(ع)
 31. کسب رتبه اثر تحسین شده در شانزدهمین دوره کتاب سال حوزه (1393) برای کتاب قبسات الیقین (نگرشی تحلیلی برباب برهان)
 32. کسب رتبه اثر تحسین شده در شانزدهمین دوره کتاب سال حوزه (1393) برای کتاب آموزش پودمانی عرفان اسلامی
 33. کسب رتبه اثر شايسته تقدير در پانزدهمين دوره کتاب سال حوزه (1392) برای کتاب بررسي تطبيقي انديشه ملكوت خدا در اديان ابراهيمي
 34. کسب رتبه اثر تحسین شده در پانزدهمين دوره کتاب سال حوزه (1392) برای کتاب نظريه فلسفي وحي از منظر فارابي وملا صدرا
 35. کسب رتبه کتاب برگزيده جشنواره بين‌المللي امام خمينيره در تاريخ سوم بهمن (1392) به كتاب لئو اشتراوس و فلسفه سياسي اسلامي
 36. کسب عنوان « کتاب ترجمه شده برتر » در حوزه مطالعاتي اطلاعات و ارتباطات از نخستين جشنواره ملي تجليل از آثار برتر حوزه جهاني‌شدن (1392) اطلاعات عالمگير و ارتباطات جهاني
 37. کسب رتبه اثر شایسته تقدیر در نخستین جشنواره کتاب بلخ (1392) برای کتاب جامعه شناسی و مردم شناسی شیعیان افغانستان
 38. ناشر برگزیده سال 1391 در چهاردهمين همايش کتاب سال حوزه
 39. کسب رتبه کتاب شایسته تقدیر در بیست و سومین دوره کتاب فصل جمهوری اسلامی (1391) برای کتاب معیار دانش
 40. کسب رتبه کتاب شایسته تقدیر در بیست و سومین دوره کتاب فصل جمهوری اسلامی (1391) برای کتاب معنا و چيستي امامت در قرآن، سنت و آثار متكلمان
 41. کسب رتبه کتاب شایسته تقدیر در بیست و سومین دوره کتاب فصل جمهوری اسلامی(1391) برای کتاب خداجويي و نقش آن در نگرش به مرگ
 42. کسب رتبه کتاب برگزیده در چهاردهمين همايش کتاب سال حوزه (1391) برای کتاب کمال نهايي انسان و راه تحصيل آن از ديدگاه فيلسوفان اسلامي
 43. کسب رتبه کتاب برگزیده در چهاردهمين همايش کتاب سال حوزه (1391) برای کتاب منطق کارکردي و دفاع از دين
 44. کسب رتبه کتاب برگزیده در چهاردهمين همايش کتاب سال حوزه (1391) برای کتاب معرفت پيشين
 45. کسب رتبه کتاب شایسته تقدیر در چهاردهمين همايش کتاب سال حوزه (1391) برای کتاب منطق فهم حديث
 46. کسب رتبه کتاب شایسته تقدیر در چهاردهمين همايش کتاب سال حوزه (1391) برای کتاب اخلاق ژنتيک از ديدگاه قرآن و اهل بيت
 47. کسب رتبه کتاب شایسته تقدیر در چهاردهمين همايش کتاب سال حوزه (1391) برای کتاب فلسفه دين
 48. کسب رتبه اثر شايسته تقدير در سي‌امين دوره کتاب سال جمهوري اسلامي ايران ( زمستان 1391 ) برای کتاب عصمت امام در تاريخ تفکر اماميه تا پايان قرن پنجم هجري
 49. برگزيده سوم بخش جوان ششمين جشنواره بين المللي فارابي برای کتاب عصمت امام در تاريخ تفکر اماميه تا پايان قرن پنجم هجري
 50. برگزيده كتاب سال دانشجويي برای کتاب عصمت امام در تاريخ تفکر اماميه تا پايان قرن پنجم هجري
 51. کسب رتبه اثر شایسته ششمین دوره جایزه گام اول (1391) برای کتاب روابط خارجی در حکومت نبوی
 52. ناشر برگزیده سال 1390در نوزدهمین دوره کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران (پاییز1390)
 53. کسب رتبه کتاب شایسته تقدیر در نوزدهمین دوره کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران (پاییز1390) برای کتاب اخلاق ژنتیک از دیدگاه قرآن و اهل بیت(ع)
 54. کسب رتبة کتاب شایسته تقدیر در هجدهمین دوره کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران (تابستان1390) برای کتاب تاریخچه و مفهوم حق
 55. ناشر برتر در چهارمین جشنواره کتاب دین و پژوهش های برتر(1390)
 56. کسب رتبة کتاب برتر در چهارمین جشنواره کتاب دین و پژوهش‌های برتر برای کتاب جریان شناسی تاریخی و قرائت رویکردهای عاشورا از صفویه تا مشروطه
 57. کسب رتبة کتاب برگزیده  در سومین جشنواره بین المللی فارابی برای کتاب جریان شناسی تاریخی و قرائت رویکردهای عاشورا از صفویه تا مشروطه
 58. کسب رتبة کتاب شایسته تقدیر  در سیزدهمین همایش کتاب سال حوزه  برای کتاب جریان شناسی تاریخی و قرائت رویکردهای عاشورا از صفویه تا مشروطه
 59. كسب عنوان كتاب برگزيده در بيست و هشتمين دوره كتاب سال جمهوري اسلامي (بهمن 1389) براي كتاب مباني و اصول عرفان نظري
 60. پژوهش دینی برتر سال از طرف دبیرخانه دین‌پژوهان کشور در سال(1388) برای کتاب مواجهه آیات و روایات باجنبه های منفی فرهنگ پذیری
 61. کسب رتبة کتاب شایسته تقدیر در دوازدهمین دوره کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران (زمستان1388) برای کتاب حق و چهار پرسش بنیادین
 62. کسب رتبة کتاب شایسته تقدیر در دوازدهمین دوره کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران (زمستان1388) برای کتاب درآمدی بر نظام اخلاق جنسی در اسلام
 63. کسب رتبة کتاب شایسته تقدیر در ششمین دوره کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران (تابستان1387) برای کتاب سیاست‌های مالی و نقش آن در نظام اسلامی
 64. کسب رتبة کتاب شایسته تقدیر در همایش کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (1387) برای کتاب لئواشتراوس و فلسفه سياسي اسلام
 65. ناشر نمونه سال 1388 در یازدهمین دوره همايش کتاب سال حوزه
 66. ناشر نمونة سال 1378 حوزه علميه قم؛
 67. ناشر نمونة سال 1379 حوزه علميه قم؛
 68. ناشر نمونه سال 1383 حوزه علميه قم؛
 69. ناشر برگزیده سال 1384 حوزه علميه قم؛
 70. ناشر نمونه سال 1385 حوزه علميه قم؛
 71. ناشر نمونه سال 1386 حوزه علميه قم؛
 72. ناشر برگزيدة يازدهمين دوره كتاب سال دانشجويي سال 1383؛
 73. ناشر برتر سيزدهمين دوره كتاب سال دانشجويي سال 1385؛
 74. ناشر برگزیده در اولین جشنواره کتاب خانواده؛
 75. کسب رتبه براي كتاب اخلاق در قرآن از دومین همايش كتاب سال حوزه؛
 76. کسب رتبه براي كتاب هستی‌شناسی از دومین همايش كتاب سال حوزه؛
 77. کسب رتبه براي كتاب فلسفه سیاست از دومین همايش كتاب سال حوزه؛
 78. کسب رتبه براي كتاب فلسفه اخلاق از دومین همايش كتاب سال حوزه؛
 79. لوح تشویقی براي كتاب مبانی فلسفی تعلیم و تربیت از سومین همايش كتاب سال حوزه؛
 80. لوح تشویقی براي كتاب مشاهیر تشیع در افغانستان از سومین همايش كتاب سال حوزه؛
 81. لوح تشویقی براي كتاب یگانه مولود کعبه از سومین همايش كتاب سال حوزه؛
 82. کسب رتبه براي كتاب تاریخ تشیع از آغاز تا پایان غیبت صغری از چهارمین همايش كتاب سال حوزه؛
 83. ناشر نمونه در دومين نمايشگاه قرآن و عترت؛
 84. کسب رتبه براي كتاب جنگ‌هاي ارتداد و بحران جانشيني پيامبر از دهمين دوره كتاب سال دانشجويي؛
 85. کسب رتبه براي كتاب عقلانيت باور ديني از ديدگاه پلانتينگا از دهمين دوره كتاب سال دانشجويي؛
 86. کسب رتبه براي كتاب تحليلي بر عملكرد يهود در عصر نبوي از دهمين دوره كتاب سال دانشجويي؛
 87. تقديرنامه براي كتاب قرآن و قلمروشناسي دين از طرف دبيرخانه دين‌پژوهان كشور؛
 88. كتاب برگزيده و کسب رتبه از اولين دوره مسابقات كتاب امام زمان عج از طرف مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما، معاونت فرهنگي مسجد مقدس جمكران، مؤسسه    
 89. فرهنگي در انتظار نور، مؤسسه فرهنگ موعود، شبكة راديويي پيام؛ براي كتاب در انتظار ققنوس

 90. کسب رتبه اول دهة هفتاد در حوزة فرهنگ مهدویت برای کتاب در انتظار ققنوس
 91. کسب رتبه براي كتاب نگرشي نوين به مسأله اتحاد عاقل و معقول از يازدهمين دوره كتاب سال دانشجويي؛
 92. کسب رتبه براي كتاب قرآن و قلمروشناسي دين از يازدهمين دوره كتاب سال دانشجويي؛
 93. کسب رتبه براي كتاب توكل به خدا از يازدهمين دوره كتاب سال دانشجويي؛
 94. کسب رتبه براي كتاب ايران و آمريكا از يازدهمين دوره كتاب سال دانشجويي؛
 95. کسب رتبه براي كتاب فلسفه فرگه از يازدهمين دوره كتاب سال دانشجويي؛
 96. کسب رتبه براي كتاب بررسي تاريخي صلح‌هاي پيامبر از يازدهمين دوره كتاب سال دانشجويي؛
 97. كتاب برگزيدة يازدهمين دوره كتاب سال دانشجويي با عنوان روش‌شناسي علم و الهيات از ديدگاه ننسي مورفي؛
 98. .كتاب برگزيدة يازدهمين دوره كتاب سال دانشجويي با عنوان تاريخ تحقيقي اسلام (چهار جلد)؛
 99. کسب رتبه براي كتاب فلسفه فرگه از ششمین همايش كتاب سال حوزه؛
 100. کسب رتبه براي كتاب پژوهشي تطبيقي در معرفت‌شناسي معاصر از ششمین همايش كتاب سال حوزه؛
 101. کسب رتبه براي كتاب سازمان وکالت از ششمین همايش كتاب سال حوزه؛
 102. کسب رتبه براي كتاب بررسي تاريخي صلح‌هاي پيامبر از هفتمين همايش كتاب سال حوزه؛
 103. کسب رتبه براي كتاب توكل به خدا از هفتمين همايش كتاب سال حوزه؛
 104. کسب رتبه براي كتاب روش‌شناسی علم و الهیات از دیدگاه ننسی مورفی از هفتمين همايش كتاب سال حوزه؛
 105. کسب رتبه براي كتاب زبان دین و قرآن از هفتمين همايش كتاب سال حوزه؛
 106. کسب رتبه براي كتاب زبان دین و قرآن از دومین دوره انتخاب کتاب و مقاله برتر قرآنی سال  (رمضان 1384)  ؛
 107. کسب رتبه براي كتاب ماهیت بهره و کارآیی اقتصادی آن از نهمين همايش كتاب سال حوزه؛
 108. کسب رتبه براي كتاب تقویت نظام خانواده از اولین جشنواره کتاب خانواده سال 86؛
 109. کسب رتبه براي كتاب نظام حكمت صدرايي؛ تشكيك در وجود از هفتمين همايش كتاب سال حوزه؛
 110. کسب رتبه براي كتاب عوامل همبستگي و گسستگي ايرانيان از هفتمين همايش كتاب سال حوزه؛
 111. کسب رتبه براي كتاب موعود عرفان از سيزدهمين دوره كتاب سال دانشجويي؛
 112. کسب رتبه براي كتاب آموزه نجات از سيزدهمين دوره كتاب سال دانشجويي؛
 113. کسب رتبه شایسته تقدیر  براي كتاب مصلحت در فقه شيعه و سني از سيزدهمين دوره كتاب سال دانشجويي؛
 114. کسب رتبه دوم براي كتاب مصلحت در فقه شيعه و سني از سومین همایش اهل قلم اصفهان؛
 115. کسب رتبه ممتاز براي كتاب مصلحت در فقه شيعه و سني از نخستین همایش تقدیر از آثار و پایان نامه های تقریبی؛
 116. عنوان كتاب برگزیده دهمین همايش كتاب سال حوزه برای کتاب نوآوری‌های فلسفه اسلامی؛
 117. عنوان كتاب برگزیده دهمین همايش كتاب سال حوزه برای کتاب منابع معرفت؛
 118. عنوان کتاب برگزیده یازدهمین همایش کتاب سال حوزه برای کتاب درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت.
جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک