تازه های نشر

آشنایی با جامعه شناسی (غلامرضا پرهیزکار)

۳,۴۰۰,۰۰۰ریال
۲,۷۲۰,۰۰۰ ریال

فضیلت محوری (مهدی شکری)

۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال

شعور هستی (محمدعلی محیطی اردکان)

۲,۳۰۰,۰۰۰ریال
۱,۸۴۰,۰۰۰ ریال